8/18/11

პრეზენტაცია–რა როლს ასრულებდა შავი ზღვა საქართველოსთვის ძველად